News

NINA news

Ny teknologi gir gaupesvar
28. november 2013 Norsk institutt for naturforskning (NINA) tester om viltkameraer kan brukes til overvåking av gaupe i områder med lite snø i Norge. Resultatene har så langt vært gode.
Suksess med scooterløyper?
28. november 2013

Snøscooterkjøring i utmark ga mer støy og belastning i de kommunene som etablerte et forsøk med egne løyper. Men viktige spørsmål står ubesvart, skriver Margrete Skår, ansvarlig for evaluering av forsøkene. 


Vurderer trusselbildet i 110 norske laksevassdrag
22. november 2013 Hvor mye påvirker rømt oppdrettslaks de norske villaksebestandene? Ved hjelp av matematiske modeller og beregninger plasserer NINA-forskere laksevassdragene på en skala fra «svært god bestandsstatus» til «kritisk truet eller tapt bestand». Arbeidet er et viktig bidrag til kunnskapen om villaksbestandenes tilstand, og blir brukt i den nasjonale forvaltningen av arten gjennom oppdateringen av Miljødirektoratets kategorisystem.
Overvåker klimaendringer i Arktis
1. november 2013 Framsenteret lanserer rapport om nytt observatorium, der målet er å etablere et omfattende forsknings- og overvåkingsinitiativ rettet mot tundraøkosystemer
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: