News

NINA news

Økt høsting av biomasse – bidrag til løsning på klimaproblemene eller blir det flere miljøproblemer?
13. desember 2009

Økt utnytting av biomasse til energi er en viktig strategi for å redusere utslipp av CO2, men kan samtidig virke negativt på biologisk mangfold, landskapet og kulturminner viser ny nordisk utredning ledet av NINA.

Bjørnens arealbruk i Nord-Trøndelag
7. desember 2009

Resultatene fra forskningsprosjektet ”Bjørn i Nord-Trøndelag” foreligger nå sammenfattet i NINA-rapport 472. Rapporten gir en kunnskapsoppsummering om bjørnens biologi og arealbruk i Nord-Trøndelag.

Fugleforskningen i Smøla vindpark gir resultater
4. desember 2009

Mange forskere, fugler og vindturbiner på Smøla begynner å gi resultater. – I sommer konstaterte vi aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer, sier doktorgradsstipendiat Espen Lie Dahl.

Oppdrettsvekst ikke forenlig med nasjonale mål
1. desember 2009

Forskriften om kapasitetsøkning i havbruksnæringen bør ikke iverksettes. – Ytterligere kapasitetsøkning er uforenlig med myndighetenes egne mål om bevaring av våre laksebestander, sier seniorforsker Torbjørn Forseth i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: