News

NINA news

Oppsiktsvekkende soppfunn i edelløvskogen
5. juli 2013 På kort tid har forskerne funnet 30 nye sopparter i edelløvskogen i Sør-Norge. Flere av disse er også nye for vitenskapen. 
Store laksefjorder virker
1. juli 2013

I de største nasjonale laksefjordene er det mindre lus på sjøørreten enn i de mindre laksefjordene. Årsaken er blant annet avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: