News

NINA news

Åpen grunnlendt kalkmark rundt Oslofjorden: Artseldorado på 1 km²
30. juli 2015

Visste du at en sjettedel av alle norske arter finnes på en kvadratkilometer rundt Oslofjorden?

Boreonemorale regnskoger: Oseaniske oaser
23. juli 2015

Visste du at vi har regnskog på Vestlandet? Her lever sjeldne mose- og lavarter som ikke finnes andre steder i Nord-Europa.

Kulturmarkseng: Artsrike kulturbærere
16. juli 2015

Kulturmarksenga er et eldorado for både blomster, beitemarksopp og barn som binder blomsterkranser en sval sommerkveld i juli. Nå trues imidlertid dette paradis av både gjødsel og gjengroing.

Gamle edelløvtrær: Kjemper truet av sykdom
9. juli 2015 I den næringsrike barken på gamle edelløvtrær gir husly til en lang rekke spesielle arter. Nå truer sykdommer både almen og asken, og de norske bestandene er viktige også i et europeisk perspektiv.
Rødrev drepte fjellrev - tatt på fersken
6. juli 2015

Rødreven er fjellrevens sterkeste konkurrent, og det hender til og med at fjellreven må bøte med livet. At rødreven blir observert i gjerningsøyeblikket hører likevel til sjeldenhetene.

Sjøfuglene rammes av matmangel
3. juli 2015

Ny rapport oppsummerer status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag, og skisserer forslag til forvaltningstiltak for de marine økosystemene. 

Dyremøkk: Et billesamfunn «in deep shit»
3. juli 2015

Har du noen gang ufrivillig satt foten ned i en fuktig kuruke? Da har du samtidig invadert boligen til hundrevis av småkryp.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: