News

NINA news

Se dyrene som lever like utenfor Oslo
21. juli 2016

En ny film fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) gir et unikt innblikk i dyrelivet i skogen, bare kilometer fra hovedstaden.

Bymåkeprosjektet mot slutten
15. juli 2016

De fleste måkeungene har nå forlatt redene og Norsk institutt for naturforskning (NINA) setter nå en strek for sommerens store dugnad for å telle måker.

Kan genmodifisert laks påvirke livet i elva?
13. juli 2016

NINA er sammen med forskere fra flere land i gang med en studie av om laks som er genmodifisert til å spise og vokse raskere kan påvirke det øvrige livet i vassdrag den invaderer. 

Følgjer oterens vandring med viltkamera
4. juli 2016

Etter 50 års fråvær er oteren nå på veg tilbake til Sørvestlandet. NINA følgjer utviklinga i oterbestanden, og vil ha di hjelp. Meld inn oterobservasjoner til oter@nina.no.

Mer lakselus på villfisk
1. juli 2016

Det er sannsynlig at lakselus har hatt negativ innvirkning på utvandrende laksesmolt og sjøørret i de fleste undersøkte områdene. Det viser resultatene fra den første delen av årets overvåking av lakselus. Overvåkingen av lakselus er en kombinasjon av feltarbeid og modeller, og første del av overvåkingen gjøres i Sør-Norge i mai og juni.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: