News

NINA news

Har knekket vepsekoden
30. september 2014 I 200 år har gullveps voldt ekspertene atskillig hodebry. Ved hjelp av DNA-strekkoding har vi nå fått ny og viktig innsikt i disse vakre insektenes verden.  
Har du møtt Villy Villrein?
26. september 2014 Hør han i en ny film fortelle om hvordan arten hans får problemer når vi mennesker bygger hindringer i deres trekkruter. Norsk institutt for naturforskning (NINA) bruker film til å formidle kunnskap om den norske villreinen og hvordan vi forsker på den. Du kan se flere filmer i saken!
Elvemuslingens siste skanse i Estland
24. september 2014

NINA-forskere skal bidra til å redde Estlands aller siste elvemuslinger.

Fjernovervåker fisk i 3D
22. september 2014 For første gang er det mulig å kartlegge i detalj hvor laksesmolten svømmer. Det gir nye muligheter til å forstå hvorfor den oppfører seg som den gjør.
Signalkreps og krepsepest funnet i Rødenessjøen
19. september 2014 Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for edelkreps, ble det nylig fanget signalkreps og edelkreps smittet med krepsepest i Rødenessjøen i Haldenvassdraget. Dette innebærer at det nå pågår et krepsepestutbrudd i Haldenvassdraget oppstrøms Ørje sluser og at den reetablerte bestanden av edelkreps vil gå tapt.
Lakselus og effekter på sjøørret
10. september 2014

Ny rapport oppsummerer kunnskapen om lakselus og effekter på sjøørret.

Gaupa får skylda for urealistisk mange sauedrap
8. september 2014 I tre av fire rovviltregioner som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt siden 1996 er det erstattet i snitt to til fire ganger flere sauer i året enn det gaupene kan ha drept, viser ny rapport.
Skogsfugl på kollisjonskurs med kraftledninger?
8. september 2014 Med teknikker som minner om kriminaletterforskning, gjør forskere det lettere å beregne hvor mye skogsfugl som kan tas ut ved bærekraftig jakt.
Samarbeid bringer naturen tilbake
4. september 2014

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn er i ferd med å bli tilbakeført til naturen, og erfaringene derfra har allerede fått ringvirkninger langt utenfor Dovrefjell.

Sensasjonell fugleobservasjon på Lesja
3. september 2014 Då NINAs Per Jordhøy var på garnfiske på Dalsida på Lesja da han fekk auge på ein fugl som ikkje har vore observert i Norge på over 100 år.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: