News

NINA news

Det haster å stanse rømning av oppdrettslaks
24. november 2010

En ny NINA-rapport viser at det haster å få slutt på innblanding av oppdrettslaks i villaksens gytebestander.

 

Vurderer konsekvenser av rovdyrsikre gjerder
18. november 2010
NINA har vurdert effekter for friluftsliv og hjortevilt av rovdyrsikre gjerder. - Det er overraskende lite dokumentert kunnskap om temaet sier NINA-forsker Henrik Lindhjem.

 
Flere ulver i Norge
12. november 2010

Ulvebestanden i Norge har vokst. Ferske bestandstall, som Høgskolen i Hedmark har utarbeidet på oppdrag fra Rovdata, viser at det i 2009 var mellom 33 og 39 ulver her i landet, mot 25 til 26 vinteren før.

Verdenskonferanse om vindkraft og vilt
3. november 2010

 

NINA arrangerer i 2011 konferanse om vindkraft og dyreliv, med eksperter fra hele verden. - Målet er mer miljøvennlig vindkraft, sier Kjetil Bevanger.

 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: