News

NINA news

Lukket lagring effektivt mot nye skadelige arter
30. januar 2009

Lukket transport og mellomlagring er et effektivt tiltak mot etablering av nye arter, viser modellsimuleringer fra et samarbeidsprosjekt mellom Skog og landskap og NINA.

Tretten fjellrevynglinger, men liten overlevelse av valper i 2008
12. januar 2009

Det ble registrert 13 fjellrevynglinger i Norge i 2008; Finnmark, Saltfjellet, Børgefjell og Dovre. Valpekullene i Nordland var i svært dårlig kondisjon, og det ble funnet døde valper på flere av hiene. Vi antar at få valper har overlevd høsten. Dette henger sammen med kollaps i smågangerbestandene. DNA-analyser bekrefter funn av minimum 54 voksne individer.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: