News

NINA news

Klimatiltak i skog - effekter på biologisk mangfold
30. august 2013

NINA har gitt ut en rapport som sammenstiller kjent kunnskap om effekter av treslagsskifte og treplanting på biologisk mangfold. 

Følg med på fjellrevovervåkinga
8. august 2013 Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) er godt i gang med årets registrering av fjellrevkull i den norske fjellheimen. Du kan følge med på overvåkinga her.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: