News

NINA news

I år får ikke vepsen det siste stikk!
25. juni 2013 Frykter du vepsens sylskarpe brodd? Da kan du trolig puste lettet ut. Sommeren vil trolig bli uten de største mengdene med stikkeveps, lyder vepsevarselet fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Høye reintall og vanskelig klima forklarer reintap
21. juni 2013 For mange rein på beitene, dårlig kondisjon på dyrene og ugunstige værforhold er de viktigste tapsårsakene i reindriftsnæringen. Kun en mindre del av de rapporterte tapene skyldes rovvilt, viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Lite lakselus i vår
18. juni 2013 Dei fyrste resultata frå overvakinga av lakselus langs kysten av Vest- og Midt-Noreg vise at det truleg var lågt infeksjonspress frå lakselus under utvandringa til både sjøaure- og laksesmolt. Årsaka er truleg den kalde og seine våren i kombinasjon med tiltak frå forvalting og næring.
Ny humleart funnet i Norge
12. juni 2013

Forskerne har lenge ment at det kun er et tidsspørsmål før sibirhumla,Bombus semenoviellus, kommer til Skandinavia. Nå er første funn registrert i Norge.

Vannforskriften er ennå ikke tilpasset lakselus
5. juni 2013

På nåværende stadium er verken dataene eller metodene presise nok til å vurdere påvirkningen fra lakselus på vill laksefisk. Både manglende datagrunnlag og måten vannforskriften deler inn de ulike vannområdene på, er bakgrunn for konklusjonen.


Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: