News

NINA news

Ny rekord i Avlsprogrammet for fjellrev, men ingen ynglinger i det fri i år
21. august 2009

Denne sommeren er 40 valper klar for utsetting, som er ny rekord for avlsprogrammet. Foreløpige resultater fra overvåkingsprogrammet på fjellrev har imidlertid ikke dokumentert ynglinger i det fri i Norge i år. I Sverige er det to ynglinger, men med få valper. Lite smågnagere i fjellet er årsaken.

72 nye norske arter
20. august 2009

Stadig mer av norges biologiske skattekammer blir oppdaget. I et kartleggingsprosjekt ledet av NINA er det funnet i alt 72 arter som tidligere ikke er rapportert fra Norge.

Erik Solheim vil ha Senter for naturmangfold i nytt NINA-bygg i Trondheim
18. august 2009

Under befaring på tomta for det planlagte NINA-bygget på Gløshaugen i Trondheim sa Miljø- og utviklingsminister Erik Solheims at han ønsker seg et Senter for naturmangfold i Norge. Trondheim er et soleklart valg for lokalisering, og NINAs byggeplaner er en ypperlig mulighet for å realisere senteret.

Oljesøl og sjøfugl ved Langesund
4. august 2009

Norsk institutt for naturforskning (NINA) følger utviklingen etter forliset ved Langesund og tiltakene for å begrense og dokumentere skadene på sjøfugl i det berørte området.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: