News

NINA news

Fant bevaringsverdig laks i Usma
28. mars 2019

Lakse- og aurebestandene i den infiserte elva Usma i Møre og Romsdal er så genetisk forskjellige fra bestandene i naboelva Driva at de bør ivaretas separat.

– Rovviltovervåking i verdensklasse
27. mars 2019

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, besøkte tirsdag 26. mars NINA-huset i Trondheim og fikk høre om NINAs moderne overvåking og forskning på naturen. På programmet stod blant annet undersøkelse av død gaupe og DNA-analyser av prøver.

Oteren kan ta rotta på minken
25. mars 2019

Oteren er tilbake på sørvestlandet. Det kan være gode nyheter for sjøfugl som trues av mink.

Her er våre "hotspots" for naturmangfold
22. mars 2019

Hvis Norge skal klare å stanse tapet av naturmangfold, må vi vite hvor vi har særlig artsrike områder, og ikke minst hvor de truede artene befinner seg.

Hvilke fremmede arter bør vi prioritere å bekjempe?
22. mars 2019

Fremmede arter utgjør en risiko for både natur og samfunn. En nyutviklet metodikk skal hjelpe forvaltningen med å prioritere hvilke fremmede arter de først bør sette inn tiltak mot.

Kartlegging av flere sjøfuglkolonier og bruk av ny sporingsteknologi når SEATRACK videreføres
15. mars 2019

Det suksessfulle overvåkingprogrammet SEATRACK får midler til å videreføre arbeidet med å kartlegge sjøfuglenes trekkmønstre i fire nye år. Det innebærer innlemming av nye sjøfuglkolonier og bruk av ny sporingsteknologi.

NINA ønsker kontakt med fiskere med kunnskap om utviklingen i fisket etter harr i Oppland
14. mars 2019

Det har kommet mange meldinger om nedgang i harrbestander i Oppland de senere årene. NINA-forskere håper ny spørreundersøkelse vil gi oversikt over tilstanden.

NINA styrker ledelsen
13. mars 2019

NINA vokser og ansetter assisterende forskningssjefer. Ved de fire forskningsavdelingene i Trondheim har de nye lederne allerede startet. Avdelingene i Oslo og Lillehammer er godt i gang med ansettelsesprosessen, og Tromsø kommer til etter hvert.

Ny kunnskap gir innsikt i sjøfuglers sårbarhet
12. mars 2019

Sjøfuglprosjektene SEAPOP og SEATRACK gir ny kunnskap om hvordan sjøfuglbestandene i Barentshavet beveger seg gjennom året. Nå kan forskere fra NINA og Norsk polarinstitutt, ved hjelp av bestandsmodellering, si noe om enkelte hekkebestanders sårbarhet ved uhellsutslipp av olje.

Revolusjonerer overvåking av fremmede fiskearter med miljø-DNA
7. mars 2019

Med en liten vannprøve kan forskerne avsløre stadig flere fremmede fiskearter i elver og innsjøer.  Bruk av miljø-DNA er både enklere, raskere og billigere enn andre metoder.

Svært lønnsomt for lokaløkonomien å bekjempe gyro
1. mars 2019

Å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og reetablere fiske er svært lønnsom ressursbruk sett i et lokaløkonomisk perspektiv, viser undersøkelse. I Lærdalselva var gevinsten for lokalt næringsliv minst 2,6 ganger behandlingskostnaden.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: