News

NINA news

Kunnskapsmangler i miljøpolitikken?
24. februar 2011

Kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester holder en høy standard i det europeiske forskningsmiljøet, men kunnskapen finner ikke veien til de viktige politiske beslutningene.

Oljeutslippet kan være kritisk for småkryp i strandsonen
21. februar 2011

Oljeutslippet fra containerskipet «Godafoss» som grunnstøtte utenfor Hvaler på torsdag, kan ha alvorlige konsekvenser for en rekke truete organismer som lever i strandsonen.

Følg gaupas bevegelser på nett
10. februar 2011

Viltkamerabilder av gaupas bevegelser kan følges på ny nettside.

Vårrastende kortnebbgås i Nord-Trøndelag; god fordeling av miljøtilskuddsmidler
4. februar 2011

Vårrastende kortnebbgjess er en utfordring for landbruket, og i Nord-Trøndelag og Nordland kan gårdbrukerne hver vår søke om et miljøtilskudd finansiert av Statens landbruksforvaltning for å dekke noe av det økonomiske tapet. I en ny NINA-rapport utarbeidet av forskere fra NINA og Danmarks Miljøundersøgelser er fordelingen av disse midlene i Nord-Trøndelag evaluert i forhold til en økologisk prioritering.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: