News

NINA news

Statusrapport for norske laksebestander
9. september 2009

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har foretatt en vurdering av laksebestandene i 180 norske vassdrag. Rådet fastslår at beskatningen av mange av bestandene ikke er bærekraftig, og at en reduksjon i fisket er nødvendig.

Lite rype
8. september 2009

I likhet med i fjor er det også i høst generelt få ryper pr km2 og lav kyllingproduksjon. – Rypebestandene er avhengig av både forvaltningsmessige grep og jegernes sunne fornuft, sier seniorforsker Hans Christian Pedersen, NINA.

Krekling frostskadd av global oppvarming
7. september 2009

En kraftig mildværsperiode i Nord-Norge og Nord-Sverige rundt årsskiftet 2007-08 med påfølgende barfrost førte til en alvorlig krise for krekling og andre bærlyngplanter. Forskere fra NINA og Universitetet i Sheffield observerte påfølgende sommer betydelige skader på bærlyngvegetasjonen, og særlig på krekling. - Skadene var så omfattende at de var synlige på satellittbilder, sier NINA-forsker Jarle W. Bjerke.

Hule eiker får egen handlingsplan
7. september 2009

Stadig flere får øynene opp for det rike artsmangfoldet som lever i tilknytning til hule eiker, og betydningen av å ta vare på disse. Nå får hule eiker egen handlingsplan.

NINA sikrer spennende data på insekter og sopp i skogbrannfeltet i Froland
1. september 2009

NINA skal undersøke hvilke sopp og insekter som dukker opp i kjølvannet av det som var Norges største skogbrann på over 100 år, i Froland i Aust-Agder. Vi vet at det finnes mange arter i disse gruppene som begunstiges av skogbrann, til og med noen arter som er helt knyttet til brannområder og brent ved, men dette er lite undersøkt i Norge. Spesielt biomangfoldet etter brann i eikeskog kjenner vi lite til. Nå har vi en unik sjanse til å sikre data fra første året etter brannen.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: