News

NINA news

Nye fiskearter i ditt nærområde?
30. april 2013

NINA kartlegger spredning av fiskearter i norske vassdrag
-vi vil gjerne ha din hjelp til å kartlegge utviklinga de siste 10-20 åra.

Nord nærmer seg sør klimamessig
8. april 2013

Oppvarming i nord fører til at skillet mellom årets sesonger blir mindre markant – vår og høstperiodene blir kortere. Vi nærmer oss et Mellom-Europeisk klima i nord.

Norge oversvømmes av småkryp
7. april 2013 Denne mauren er en av mange arter som får sjansen til å prøve seg i norsk natur. Hver dag strømmer tusenvis av småkryp over våre landegrenser som blindpassasjerer via planteimport, og vi aner ikke konsekvensene for miljøet.
Ny humleplakat!
5. april 2013

I fjor ble 5.000 eksemplarer av «humleplakaten» revet bort på rekordtid. Nå har Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet igjen gått sammen og laget en ny og bedre utgave av den populære plakaten!

Hvor blir det av smågnagerne?
5. april 2013

Mange steder har toppene i smågnagernes velkjente syklus opphørt, trolig på grunn av klimaendringer. En gruppe forskere har sammenliknet bestandsendringer hos flere smågnagerarter i Europa. Resultatene publiseres i dag i Science.

Ørreten i Hemsila tåler fang-og-slipp fiske
4. april 2013

Studie av radiomerket ørret i Hemsila viser at fisken ikke endrer atferd på grunn av fang-og-slipp fisket i elva. Metoden har bidratt til å opprettholde et attraktivt fluefiske etter storvokst ørret i elva, og kan vise seg å være et nyttig forvaltningsverktøy i denne typen elv.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: