News

NINA news

Vil skogen innta Arktis?
24. april 2012

Skoggrensen i Nordområdene forventes å trekke lenger nord i takt med varmere klima. Ny forskning viser imidlertid at sammenhengen mellom klimaendringer og forskyving av skoggrensen ikke er så enkel som antatt.

Valuation of Ecosystem Services from Nordic Watersheds - From awareness raising to policy support?
19. april 2012 New report provides an overview of economic valuation methods of ecosystem services from watersheds in the Nordic countries.
Gåsa trekker spesialister til Steinkjer
16. april 2012

Ledende gåseforskere fra hele verden samles til konferanse på Steinkjer. Bestandsutvikling, tiltak for landbruk og jaktforvaltning står sentralt på programmet.

 

Bli bedre kjent med humla
13. april 2012

Pollinerende insekter har en særdeles viktig funksjon i naturen. Et «humlesamarbeid» mellom Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet gir økt kunnskap om de pollinerende insektene i Norge.

Fjellrev i påskefjellet
5. april 2012 Norsk institutt for naturforskning oppfordrer alle til å melde ifra om observasjoner av fjellrev.
Naturen kan ordne opp selv
3. april 2012 Utslipp av klimagasser gjør at vi i framtiden trolig vil få mer nedbør, oversvømmelser, løsmasseskred og jorderosjon. Nå viser forskning at vi kan begrense omfanget av slike hendelser ved å ta vare på viktige økosystemtjenester.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: