News

NINA news

Organisert gåsejakt mer effektiv
27. oktober 2016

Nord-Trøndelag er den viktigste rasteplassen om høsten for den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgås. Det er også i dette fylket at 80% av jaktuttaket for denne bestanden foregår. Hvordan effektivisere gåsejakta i området?

Økt bruk av turstier sliter på vegetasjon
26. oktober 2016

Moderne aktiviteter som terrengsykling og ridning åpner naturen for flere, men den økte bruken av turstier sliter på vegetasjonen rundt stiene, spesielt i våte områder. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

God økologisk tilstand i de østnorske innsjøene
24. oktober 2016

Nye undersøkelser viser at fisken i de åpne vannmassene i seks store østnorske innsjøer har god økologisk tilstand. Innsjøene Nisser, Norsjø, Tinnsjå, Tyrifjorden og Randsfjorden er i svært god tilstand til tross for at de blir noe påvirket av tilførte næringssalter. Eikeren er noe mer påvirket, men er også i god tilstand. 

Er det mulig å identifisere og spore rømt oppdrettslaks uten å merke den?
20. oktober 2016

Det jobber en oppfinner fra Sør-Trøndelag med å finne ut. Med seg på laget har han blant annet forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ferdsel kan forstyrre fuglelivet på Jærstrendene
17. oktober 2016

Menneskelig ferdsel kan forstyrre fugler mens de leter etter mat eller skal hvile. Dette kan skje hele året, både når de hekker, raster under trekket eller skal overvintre i et område. Da kan fuglene bli presset ut av de beste områdene for kortere eller lengre tid. Fuglene reagerer svært ulikt, noen tåler de ulike formene for ferdsel og forstyrrelser bedre enn andre. Dette kan variere med næringsforholdene, været, tida på året, og fuglenes alder og kjønn.

Merket ål løser eldgammel gåte
5. oktober 2016

Et internasjonalt forskerteam har satellittmerket og fulgt ål på ferden til Sargassohavet og kartlagt vandringsruter og hastigheter for første gang. Funnene bryter med det vi tidligere har trodd om ålens gytevandring. Det betyr også at vi må tenke nytt rundt forvaltning av arten.

Elgokser med GPS-halsbånd druknet
4. oktober 2016

To elgokser ble nylig funnet druknet i en dreneringsgrøft på Vega. Begge oksene var merket med GPS-halsbånd, og har trolig hektet seg fast i hverandre under slåsskamp, falt i grøfta og druknet.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: