News

NINA news

Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet
22. februar 2017

På tross av tidligere rapporter så er tilstanden i den svenske reindriften bedre enn forventet – det er få tegn på en kollaps eller krise i den svenske reindrifta. Det slås fast av en gruppe norske og svenske forskere. Nå starter et lignende forskningsprosjekt i Norge. 

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
17. februar 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjonen.
 

Nye fjellrevar til Hardangervidda
7. februar 2017

Avlsprogrammet sette nyleg ut 18 fjellrevar på Hardangervidda. Med desse er til saman 87 fjellrevar sett ut på Vidda i løpet av dei siste fire åra.

Fisket i Finnmark gir både fisk og penger
6. februar 2017

Fisket etter innlandsfisk skaper store verdier for lokalsamfunnene i Finnmark. En spørreundersøkelse utført av NINA på oppdrag fra Finnmarkeiendommen (FeFo) viser en årlig omsetning på 136 mill.kroner
 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: