News

NINA news

Tidligere vår gunstig for reindrift
25. februar 2013

Forventet klimaendring gir godt nytt for reindriftsnæringa: Tidligere vår gir mer kalv og muligheter for rein med høyere slaktevekt.

 

Gammel skog – viktig for biologisk mangfold og klimaet
15. februar 2013

Bevaring av gammel skog er viktig for bevaring av både biologisk mangfold og skogens karbonlager. Dette er i liten grad fanget opp i dagens skogpolitikk. Ny rapport sammenfatter dagens kunnskap om karbonbalansen i gammel skog i Norden.  

Vellukka utsetjing av fjellrev på Finse
1. februar 2013

Velvaksne fjellrevkvalpar frå avlsstasjonen på Sæterfjellet sett ut på to stader i Hallingskarvvet nasjonalpark nordaust for Finse.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: