News

NINA news

Tiltak mot lakserømning haster mest i Hordaland
18. januar 2012 Et stort antall laksebestander er vurdert med hensyn til påvirkning fra rømt oppdrettslaks. – Vi har foreslått en kategorisering som viser hvor det haster mest å iverksette tiltak mot rømming, sier forskningssjef Kjetil Hindar.
Merkingen av rein og rovdyr har startet
18. januar 2012 Første runde med merking av gaupe, jerv og tamrein i Nord-Trøndelag er unnagjort. Så langt har tre jerver og cirka 400 tamrein blitt påført GPS-sender.
Naturbasert reiseliv – Hvem kjøper hva og hvorfor
13. januar 2012 I en fersk doktorgradsavhandling kartlegger Torvald Tangeland potensialet i det norske ferie- og fritidsmarkedet for ulike naturbaserte reiselivsprodukter, og identifiserer kriterier for kommersiell segmentering av disse markedene. Arbeidet gir et godt innblikk i det norske markedet for produkter knyttet til naturbasert turisme.
Skogvern med klimagevinst
9. januar 2012 Skogen i Norge er viktig både for skognæringen og for bevaring av det biologiske mangfoldet, og har samtidig stor betydning som karbonlager. – Mye av skogarealet med særlig verdi for biologisk mangfold, har svakt økonomisk potensial og er trolig lite konfliktfylt å verne, sier forskningssjef Erik Framstad i NINA.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: