News

NINA news

Halvparten av all oppdrettslaks har nedsatt hørsel
29. april 2016

Forskere fra Universitetet i Melbourne og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i en fersk studie avdekket at halvparten av all verdens oppdrettslaks har nedsatt hørsel på grunn av deformerte øresteiner.

Arktis blir brunere
29. april 2016 Arktis blir grønnere. Det har vært en nærmest opplest og vedtatt sannhet de siste 30 årene. Nå har trenden snudd, vegetasjonen i Arktis blir brunere. Hvorfor har dette skjedd?
Skal følge fiskens svømmeruter i Orkla
25. april 2016

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal sammen med kolleger fra SINTEF, NTNU og universiteter i Danmark og Tsjekkia følge 100 laksesmolt og 50 støinger i elva Orkla i Sør-Trøndelag for se hvilke svømmeruter de tar. Resultatene skal brukes for å gjøre det lettere for fisken å komme trygt forbi kraftverket.

Salamander på hotell
19. april 2016

Utbygging av veier og boligområder har gjort det vanskeligere for salamanderen å finne egnede plasser å overvintre. En løsning er å innlosjere salamanderen på hotell, nærmere bestemt på salamanderhotell.

Fortsatt gult lys for trafikklys
15. april 2016

En bredt sammensatt forskergruppe konkluderer med at vi fortsatt mangler avgjørende kunnskap om sammenhengen mellom mengde lakselus i merdene og risiko for uakseptable nivå av lakselus på villfisk. Viktige kunnskapshull må tettes før miljøkonsekvensene kan modelleres sikkert nok til å fastslå om det er grønt, gult eller rødt lys for vekst for oppdrettslaksen.

Tell måker der du bor!
13. april 2016

Måkene er tilsynelatende i ferd med å forlate kysten til fordel for byer og tettsteder. Her finner de rikelig med mat, og trygge hekkeplasser. Men hvor mange måker lever egentlig i norske byer? Bli med på dugnaden og tell måker der du bor.

Svalkast – en podkastserie om klima sett fra Svalbard
8. april 2016

Hva har Nord-Koreanske frø og 15 meter lange rovøgler til felles? Begge er på Svalbard og begge forteller en historie om klimaendringer.

Villrein funnet under merking var alvorlig syk
5. april 2016

Norsk institutt for naturforskning (NINA) fant ei reinsimle i dårlig forfatning under merking av villrein i Nordfjella 15. mars i år. Simla døde like etterpå. Nå viser obduksjonen at simla led av den dødelige sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD).

Klimaendringer får store konsekvenser for norsk natur
1. april 2016

Klimaendringene som forventes fremover kan føre til store endringer i norsk natur og naturmangfold. Arter i alle hovedøkosystemene vil bli påvirket. Det viser en ny rapport som Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: