News

NINA news

Bra for laksen i Numedalslågen
29. mars 2012

Nytt reglement for vannføring er gunstig for laksen i Numedalslågen. Det viser en ny rapport fra NINA.

 

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av lakserømming
27. mars 2012 En ny artikkel viser at lakserømming reduserer verdien av villaksbestandene.
Havbruksnæringa kan lære av kraftbransjen
26. mars 2012

- Havbruksnæringa vil ha nytte av å studere måten kunnskapsleverandører og kraftbransjen har samarbeidet på, sier adm. dir. Norunn S. Myklebust i et innlegg i Adressa. 

 

Polarmåke under miljøgiftpress
22. mars 2012 Forskere har for første gang vist at miljøgifter bidrar til å redusere bestanden av en arktisk fugleart ved å gi dårligere helsetilstand og problemer med reproduksjon og overlevelse.
Hvor sårbar er Svalbard for ferdsel?
6. mars 2012 Turistbåtene ankrer opp og folk strømmer i land ved et kulturminne på Svalbard. Noen planter blir tråkket ned og et par rein må vike plass, men vet vi egentlig hvor mye ferdsel disse områdene tåler?
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: