News

NINA news

Bestanden av kortnebbgås øker
30. juni 2017

Til tross for rekordhøyt jaktuttak så vokser bestanden av kortnebbgås. Kortnebbgåsa hekker på Svalbard. For å begrense beiteskader på dyrka mark på fastlandet og på Svalbardtundraen er det i en internasjonal forvaltningsplan vedtatt at høstjakt skal regulere bestanden til 60 000 kortnebbgås. Det viser seg nå at det ikke felles nok gjess under høstjakta, siste telling viser at det er  88 000 kortnebbgjess.

 

690 kilo med bly i elgskrotter
26. juni 2017

Etter hver elgjaktsesong blir det liggende igjen store mengder bly i naturen i Norge, Sverige og Finland. En del havner også på vår tallerken.

Felte villreinbukk som hadde skrantesjuke
23. juni 2017

Den merkede reinsdyrbukken som det ble påvist var smittet av skrantesjuke (CWD) ble onsdag sporet opp og felt i en rask og effektiv operasjon i Nordfjella villreinområde.

Det kryr av ubodne gjestar
23. juni 2017

Godt gøymd i jordklumpen til ei timianplante sneik ein svartelista argentinamaur seg inn i landet. Han var langt frå åleine, viser overvakingsprosjekt.

Anbefalingene fra ekspertrådet for økologisk tilstand
22. juni 2017

Ekspertrådet for økologisk tilstand overrakte i dag anfalingene sine til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Signe Nybø, forskningssjef i NINA, har ledet arbeidet.

Nytt funn av skrantesjuke i levende villreinbukk
20. juni 2017

Veterinærinstituttet bekrefter i dag et nytt funn av skrantesjuke i en av villreinbukkene NINA har GPS-merket i Nordfjella. 

Kunnskap gjør «roteskogen» vakker
16. juni 2017

Når folk får kunnskap om hva gammel skog inneholder av naturverdier øker opplevelsesverdien av skogen.

Mye lakselus fra Hardanger til Sunnmøre
14. juni 2017

De siste ukene har det vært så mye lakselus på villfisken at det sannsynligvis vil medføre dødelighet for både vill laksesmolt og sjøørret i Hordaland, Sogn og Fjordane og sørlige deler av Møre og Romsdal. Det viser de foreløpige resultatene fra vårens overvåking av lakselus langs kysten.

Klok bonde med sans for timing gir mett gås
12. juni 2017

Hver vår og høst skjer det samme i Trøndelag. Gåsa på tur nord- og sørover tar grovt for seg av det som er sådd. Men hvis bonden timer pløyinga om våren kan det redusere avlingstapet, fastslår forskerne.

Ny maur for Norge
12. juni 2017

Sumpeitermauren er ikke som andre maur. Kanskje er det derfor den heller aldri tidligere har blitt funnet i her i landet? Møt Norges 66. maurart. 
 

Peker ut veien videre for overvåkning av elvemusling
6. juni 2017

Siden 1999 har NINA overvåket elvemuslingen gjennom det nasjonale overvåkningsprogrammet for elvemusling. Nå har vi oppsummert erfaringene og resultatene fra de 16 første årene.

Minst dobbelt så mye skog må vernes
2. juni 2017

For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes. Det er særlig skog i lavlandet i Sør-Norge og på produktiv mark som har lav andel vern. Det er også behov for bedre vern av skogtyper som er ekstra viktige for biologisk mangfold

Byggeprosjekter i sårbar natur
1. juni 2017

Går det an å rehabilitere vannkraftdammer uten at naturen tar varig skade? Ja, det er mulig så fremt byggeprosjektet planlegges godt og det stilles strenge miljøkrav til utbygger.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: