News

NINA news

Har lært mye om gaupe og jerv i nord
18. desember 2015

Sju år med forskning på gaupe og jerv i Troms og Finnmark har lært forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) mye om rovdyrene, hvor mange rein de tar, og hvordan forvaltningen av artene fungerer i disse fylkene.

Norge har god kunnskap om store rovdyr
17. desember 2015 Vi har i dag veldig mye kunnskap om de store rovdyrene i Norge, men det er fortsatt kunnskapshull som bør tettes. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Reparerer naturens egen karbonfanger
16. desember 2015 Myra kan bli en viktig hjelper for å oppnå målene i den nye klimaavtalen fra Paris. Nå settes et storstilt restaureringsarbeid i gang for å reparere noen av de mange ødelagte myrene våre.
Norges ukjente ferskvannsfauna
11. desember 2015

Forskere fra NINA har kartlagt dyrelivet i dammer, tjern og innsjøer over hele landet. Resultatet er intet mindre enn 14 nye norske hoppekrepsarter, flere av dem er også nye for vitenskapen. 

Forener krefter i tverrfaglig forskningssenter
4. desember 2015

Forskningsmiljøene går sammen i et nytt forskningssenter på biodiversitet og økosystemtjenester i Trondheim. Ny tverrfaglig kunnskap skal bidra til å stanse tapet av arter og naturtyper i Norge og internasjonalt.

Hvitkinngåsa i tekst og bilder
1. desember 2015

Gåseforsker Ingunn Tombre og forfatter Kirsti Blom tar oss med på hvitkinngåsas utrolige reise, fra overvintringsområdene i Skottland til hekkeområdene på Svalbard.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: