News

NINA news

Rekordår for fjellreven
29. desember 2011 Med 40 ynglinger, over 300 valper og reetablering i nye fjellområder har 2011 vært et rekordår for den truede fjellreven. Antallet voksne individer i Norge har nå trolig passert 100 individer.
Hvor mye mat trenger sjøfuglene?
22. desember 2011

En internasjonal forskergruppe har funnet en global fellesnevner for sammenhengen mellom sjøfuglers hekkesuksess og mattilgang. I dag publiseres resultatene i prestisjefylte Science.

God Jul
22. desember 2011 NINA ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år.
Mye lakselus i 2011
15. desember 2011 I enkelte områder med mye oppdrett har infeksjonstrykket fra lakselus på vill laksefisk forverret seg i år sammenlignet med i fjor.
Gaupeforskning gir viktige svar på vanskelige spørsmål
9. desember 2011

Langvarig gaupeforskning har gitt oss viktig kunnskap som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt. NINA-forsker John Odden forsvarte i dag sin doktoravhandling “The ecology of a conflict: Eurasian lynx depredation on domestic sheep”, ved Norges tekninsk naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kraftsamling for villrein i Setesdalsheiene
8. desember 2011 I en ny NINA-rapport er det utpekt seks geografiske fokusområder for den framtidige arealforvaltningen i villreinområdene i Setesdal.
Prognosemodell for gaupebestanden i Norge
8. desember 2011 NINA-forskere har i samarbeid med kollegaer i Sverige utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling fram i tid. Modellen blir beskrevet i en fersk NINA-rapport.
Setter søkelyset på bifangst av sjøfugl
5. desember 2011 En tverrfaglig forskergruppe fra NINA har sett nærmere på bifangst i fem ulike norske kystfiskerier. Resultatene presenteres i en fersk rapport.
Stort forskningssamarbeid om laks
5. desember 2011 Et nytt stort prosjekt finansiert av Forskningsrådet skal forsterke kunnskapen om hvordan rømt oppdrettslaks påvirker villaksen.
Framtidas havnivå
2. desember 2011 - Springfloa under ekstremværet "Berit" er et forvarsel om hva som kan være normalt havnivå om 50-100 år.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: