News

NINA news

Nå kan man spore innkryssing av oppdrettslaks i villaks
28. mars 2011

For første gang har vi nå et redskap til å identifisere avkom av rømt oppdrettslaks og krysninger med villaks i naturen.

Samarbeider med India om viltkonflikter
15. mars 2011

NINA har i samarbeid med indiske forskere i et fireårig prosjekt studert konflikter knyttet til bevaring av ville dyr i India og Norge. 

Gode erfaringer med organisering av gåsejakten i Nord-Trøndelag
11. mars 2011

En oppfordring om økt jakt i regionen har gitt flere fellinger, men også flere utfordringer hos grunneierne som organiserer jakten.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: