News

NINA news

Villaksen får sin egen blogg
28. juni 2019

2019 er «Villaksens år» – det feirer lakseforskerne våre med å starte en blogg om den fantastiske villaksen.

Muse- og rottegifter utbredt hos norske rovdyr
26. juni 2019

En studie ledet av Veterinærinstituttet dokumenterer spor av muse- og rottegifter i 67 prosent av 254 undersøkte rovdyr, mens samtlige rødrever i studien var eksponert for disse giftstoffene. Konsentrasjonene var generelt lave (ulv, gaupe, jerv, fjellrev og villmink), mens rødrev hadde betydlig høyere konsentrasjoner enn resten av rovdyrene.

 

Når og hvor forstyrrer vannscootere sjøfuglene mest
25. juni 2019

Trondheim havn har bedt NINA om en status for sårbare sjøfuglområder i Trondheimsfjorden, og om hvordan forstyrrelser fra vannscootere påvirker fuglene.

Fjellrev gikk over 350 mil for å krysse Arktis
25. juni 2019

Den unge fjellrevtispa la ut på vandring fra Spitsbergen 26. mars i fjor. 76 dager seinere nådde hun Ellesmere Island i Canada, etter å ha gått 3 506 kilometer og brukt havisen som bro til et nytt kontinent.

Fremmed ferskvannsfisk skader norsk natur
21. juni 2019

Spredning av fremmede fiskearter i norske vann og vassdrag er et økende problem. Nå har NINA laget en plakat slik at du kan kjenne igjen disse artene.

De første tallene fra årets luseovervåking er klar
20. juni 2019

Foreløpige tall fra overvåking av lus på villfisk viser at det er mye lakselus på ung villaks og sjøørret i Sognefjorden. I Hardanger og Rogaland rapporteres det derimot om  lite lus på undersøkt fisk.

Overraskende mange trær i Oslo
19. juni 2019

Oslo by har dobbelt så stort areal av trekroner som tak, viser nye beregninger.

Gir biologisk bistand til biehus
18. juni 2019

Villbiene i Norge har fått et saftig bidrag i kampen for tilværelsen. Juiceprodusenten Sunniva har delt ut 50 000 biehus de siste to årene, med naturfaglig bistand fra NINA.

Millioner av blindpassasjerer til Norge med hageplanter
11. juni 2019

NINA-forskere har avdekket over en million blindpassasjerer som følger med import av hageplanter. For å intensivere jakten på fremmede arter, anbefaler de nå enda mer bruk av ny teknologi som miljø-DNA.  

Støtte til ulovlig ulvejakt har politiske overtoner
11. juni 2019

Rundt halvparten av nordmenn mener ulovlig jakt på ulv er fullstendig uakseptabelt. Nesten én av ti befinner seg i den andre enden av skalaen.  Aksepten for ulovlig jakt ser ut til å henge sammen med visse politiske standpunkter i andre saker.

Felles dataløft for norsk natur
6. juni 2019

Neste uke samles 70 forskere, naturforvaltere, dataforvaltere og studenter for å diskutere framtidens dataforvaltning for økologi, bevaringsbiologi og naturforvaltning.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: