News

NINA news

Sjøørret hardt rammet av lakselus
21. september 2011 Resultatene fra sommerens overvåking viser at sjøørret rammes særlig hardt av lakselus.
Skal forske på tamrein og rovdyr
19. september 2011 Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått ansvaret for et prosjekt som skal øke kunnskapen om tamrein og rovvilt i Midt-Norge.
Norges første salamanderhotell
16. september 2011

Håper å bedre vinteroverlevelsen for storsalamander ved å bygge kunstige overvintringsplasser.

Bør skyte færre ryper
9. september 2011

En ny studie på radiomerket lirype viser at 30% jaktuttak er for høyt.

Rom for flere hjortejegere
8. september 2011

Stadig flere jakter hjort, men ennå er det rom for flere hjortejegere. Framtidig hjortejakt har et stort potensial viser en undersøkelse fra NINA.

 

Lemenår gav fjellrevboom
8. september 2011

39 fjellrevkull og minst 270 kvalpar er kome til på landsbasis i år. Nesten halvparten av desse er fødd av revar som er sett ut i naturen frå avlsprogrammet for fjellrev.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: