News

NINA news

Hvilken natur vil vi ha?
12. oktober 2010

 Debatt. Nationen, 12. oktober 2010

Rekordmange jervekull i 2010
6. oktober 2010

Aldri før har det blitt registrert like mange hunnjerver med valpekull i Norge som i år. Det viser nye data, som blir rapportert av ROVDATA i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

NINAs lakseforskere sentrale i utgivelse av en stor internasjonal fagbok om villaks
1. oktober 2010

I dag, 1. oktober 2010 utgis boka ”Atlantic Salmon Ecology” på forlaget Wiley-Blackwell. Redaktører for boka er Øystein Aas, Sigurd Einum, Anders Klemetsen og Jostein Skurdal, der de to første er ansatt i NINA, mens to siste er tidligere forskningssjefer i NINA.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: