News

NINA news

Biomangfold trues av fremmede arter i et endret klima
20. mai 2009

Japansk sjølyng, krepsepest, iberiaskogsnegl og 15 andre fremmede arter i Norge forventes å øke sin utbredelse som følge av global oppvarming. – NINA-rapporten om fremmede arter og klimaendring understreker behovet for kunnskap og tiltak på denne fronten, sier Norunn Myklebust, administrerende direktør i NINA. Fremmede arter er årets tema på FNs internasjonale biomangfolddag 22. mai.

Villreinkalvinga er snart i gang
7. mai 2009

De GPS-merka simlene har nå funnet vegen tilbake til kalvingsområdene og det er like før de første kalvene kommer til verden.

CO2-fangst og aminer
6. mai 2009

Rensing av CO2 med aminer vil gi utslipp til luft av aminer og nedbrytningsprodukter som kan føre til vegetasjonsendringer i sårbare naturtyper og være skadelige for fauna. Effekter på økosystemet er avhengig av mengden av aminer som slippes ut, hvor mye som omdannes i atmosfæren og hvor mye som avsettes på vegetasjon og jord.

 

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: