News

NINA news

Fremmede arter kommer sjøveien til Norge
28. mai 2014 Skip med tømmer fra utlandet frakter med seg drøssevis av fremmede insekter og andre arter til Norge. Fjern barken på trærne før innførsel og få bukt med problemet, anbefaler Norsk institutt for naturforskning (NINA).
  Havørnsuksess i Irland
26. mai 2014 Hekkesuksessen for de norskfødte havørnene i Irland fortsetter. I alt 14 havørnpar har nå dannet territorier i sitt nye hjemland.  

12 biearter forsvunnet fra Norge
9. mai 2014

Omfattende kartlegging har økt kunnskapen om bier og humler betraktelig i løpet av de siste 10 årene. Flere arter som tidligere ikke har vært registrert i Norge har kommet med på artskartet. Samtidig har så mange som tolv biearter forsvunnet. Det bekymrer forskerne.  

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: