News

NINA news

Endring i jaktutøvelsen gir bedre forvaltningspraksis for kortnebbgås
25. juni 2009

Den økende bestanden av kortnebbgås har medført økte konflikter med landbruksinteresser i Nord-Trøndelag. Regionale forvaltningsmyndigheter stimulerer derfor til økt jakt for å regulere bestanden. NINA-rapport 431 fremstiller konkrete forslag til en bedre jaktpraksis

Tettbrudespore: en “ny” vakker orkidé
25. juni 2009

Orkideene er å regne som dronningene i planteverden. De er som oftest vakre å se på og vekker mye oppmerksomhet. Blant norske orkideer er brudespore (Gymnadenia conopsea) en av de flotteste. Undersøkelser har imidlertid vist at brudespore i Norge faktisk består av minst to arter. NINA-forskerne Jarle W. Bjerke og Karl-Birger Strann har gjort den første detaljundersøkelsene av arten tettbrudespore (G. densiflora) i Norge, en art som er større og vakrere enn sin mer kjente slektning.

Flere havørner til Irland
24. juni 2009

Som et ledd i det irske havørnprosjektet flys lørdag 20 unge havørner til sørvest-kysten av Irland. Prosjektet ble satt i gang etter irsk initiativ i 2007, og har som mål å gjeninnføre en levedyktig havørnbestand i Irland. Hittil har 35 ørner fått en ny start i Killarney nasjonalpark.

Gaupebestanden i Norge øker
18. juni 2009

Det ble registrert 80-91 familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakta i 2009. Dette er en 10-20 % økning i forhold til fjoråret. Alle forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger nå på eller over målet for antall familiegrupper.

Forskning på innvandrerkvinners friluftsliv
16. juni 2009

I hvilken grad bruker innvandrerkvinner naturen og de grønne arealene i sine nærområder? Hvilket meningsinnhold tillegger de aktivitetene og det naturmiljøet de bruker? Dette er hovedtema i en ny NINA rapport: ”Friluftsliv som hverdagsliv. Innvandrerkvinners bruk av utendørsområder i Groruddalen”.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: