News

NINA news

Hvor mange fjellrevvalper blir det i sommer?
30. juni 2014

Det har vært et godt smågnagerår i store deler av landet, og forskerne forventer at det blir født mange fjellrevvalper.

Norge har fått sin maurart nr. 60
27. juni 2014 - Jeg kunne nesten ikke tro mine egne ører da jeg ble oppringt fra insektslaben. Da jeg 40 sekunder seinere kikket jeg ned i mikroskopet, skjønte jeg kjapt at dette var noe av det ypperste du kan håpe på når det kommer til våte drømmer i den norske maurverdenen!
Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
19. juni 2014 Status for norske laksebestander i 2014
Mer lakselus i år
18. juni 2014

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte.  

30 millioner til å kartlegge sjøfuglenes leveområder
17. juni 2014

Lysloggere skal gi ny informasjon om sjøfuglartene vi har i norske farvann.

Kritisk for sjøørreten i Gaula
16. juni 2014 Den største ungfiskundersøkelsen i Gaulavassdraget noen sinne avdekker at situasjonen er kritisk for sjøørreten.
Beskyttende jeger
11. juni 2014 Elvesandjegeren lever av å jakte på andre insekter. Å ta vare på jegeren bidrar like fullt til overlevelsen til 90 andre rødlistete arter. 

Sjelden villrein skal friste turister
5. juni 2014 Den siste rest av den vest-europeiske villreinstammen vandrer rundt i den norske fjellheimen. Kan vi lære folk mer om denne unike arten og samtidig lage verdiskaping? Det har ei arbeidsgruppe nå fått i oppdrag å finne ut av.
Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: