News

NINA news

Kartlegger sårbare turistområder i Arktis med ny håndbok
30. januar 2015

Helt siden 1800-tallet har turister kommet til Svalbard for å oppleve unik natur og kulturminner. Nå gjør en ny håndbok det lettere å kartlegge hvilke områder som er mest sårbare for ferdsel.

Norges palsmyrer er snart historie
23. januar 2015

De unike palsmyrene er en av flere naturtyper NINA overvåker for å følge med på hva som skjer når klimaet endres. Nå er mange av dem i ferd med å forsvinne for godt.
 

Jungelboka, revidert
23. januar 2015

Norske og indiske forskere har studert Indias leoparder. Konklusjonen er at jungelboka må skrives om igjen.

Video, drivtelling og fangstfeller i overvåking av rømt oppdrettslaks
21. januar 2015

En gruppe forskere har undersøkt når oppdrettslaksen vandrer opp i elvene, og vurdert ulike metoder for å estimere andelen oppdrettslaks i de undersøkte elvene. 

Klimaendringer stiller nye krav til verneområder
19. januar 2015

Mildere vintre fører til at mange fuglearter endrer trekkmønster, og tar i bruk nye overvintringsområder. Hvor godt er egentlig dagens nettverk av verneområder tilpasset de endringene vi nå ser? 

Inviterer til seminar om Rondanereinen
15. januar 2015

I Rondane møter villreinen store utfordringer.  Nå har forskere kartlagt reinens bruk av landskapet og undersøkt hvordan den forstyrres av folk. 

Friluftslivets år er i gang!
13. januar 2015

I dag braker Friluftslivets år 2015 løs med markeringer over hele landet. NINA gir deg friluftslivsforskning med bredt spenn.

Om vekst i lakse- og ørretoppdrett
12. januar 2015

NINAs høringsuttalelse til "Høringsnotat - melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett".

Fotoskatt i arktisk grenseland gir svar
8. januar 2015

Klimaendringer eller? Ved hjelp av gamle og nye fotografier klarer forskerne å skaffe seg ny kunnskap om hvordan og hvorfor nordområdene gror igjen. 

Ny kartlegging gir grunnlag for bedre forvaltning av laksen i Tanavassdraget
7. januar 2015

– Tidligere kunne man skylde på uforstand når laksen ble forvaltet dårlig. Nå fins det ikke lengre en unnskyldning for å la være å ta nødvendige grep.

Search for articles
News archive

Archive

Norwegian Institute for Nature Research

NINA is an independent foundation for nature research and research on the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
Follow us on: