Nyheter

 

Ny rapport fra Vitenskapelig råd fra lakseforvaltning om bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks

Publisert: 17. januar 2023
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har vurdert om det er mulig å fiske pukkellaks i sjøen uten for store negative effekter på laks, sjøørret og sjørøye.

Ny rapport fra Vitenskapelig råd fra lakseforvaltning om bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks
Foto: Eva Thorstad / NINA.

Miljødirektoratet forbereder tiltak for bekjempelse av pukkellaks i 2023. Hovedstrategien er å sortere ut pukkellaks når de går opp i elvene, ved bruk av fiskefeller i elvemunningene. Som et supplement har Miljødirektoratet bedt vitenskapsrådet vurdere om det finnes effektive metoder for uttak av pukkellaks i sjøen som ikke innebærer uforsvarlig risiko for fangst, skader og dødelighet, av laks, sjøørret og sjørøye. Vurderingen er oppsummert i den nye rapporten "Vurdering av bruk av fiskeredskap i sjøen til bekjempelse av pukkellaks".

Les mer nettsidene til Vitenskapsrådet.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: