Nyheter

 

Kunne norsk laks blitt motstandsdyktig mot gyro?

Publisert: 4. juni 2020
Tekst: Anne Olga Syverhuset

Er det mulig for norsk laks å utvikle motstandsdyktighet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris? Ja, men det ville tatt flere hundre år, konkluderer ekspertgruppe.

Kunne norsk laks blitt motstandsdyktig mot gyro?
Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet

Det er brukt mye tid og ressurser på å utrydde lakseparasitten  Gyrodactylus salaris i Norge, og innsatsen har gitt resultater. 38 av de opprinnelig 51 rammede elvene er friskmeldte, fem elver er behandlet men ennå ikke friskmeldt og åtte er ennå ikke behandlet.  

Men kunne laksen over tid blitt motstandsdyktig mot parasitten, enten naturlig eller gjennom målrettet avl? En bredt sammensatt ekspertgruppe med forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet, INAQ, Aquagen og Nord Universitet har på oppdrag fra Miljødirektoratet gått gjennom eksisterende kunnskap og vurdert muligheten for dette.

– Det er genetisk mulig for laks å utvikle resistens mot Gyrodactylus salaris, men i praksis vil det være svært krevende og ta flere hundre år eller lengre, konkluderer NINA-forsker Sten Karlsson, som har ledet gruppen.

I denne perioden på flere hundre år ville laksepopulasjonene ligget under gytebestandsmålet, uten høstbart overskudd.

Avl kan speede opp prosessen, men gi negative bivirkninger

Et seleksjonsprogram med målrettet avl ville kunne gi raskere utvikling av motstandsdyktighet, men forskerne påpeker at det da vil være en utfordring å ta vare på genetisk variasjon og de trekkene som gjør de forskjellige populasjonene tilpasset de ulike elvene.

– I tillegg ville en strategi med mål om å utvikle resistens i stedet for å utrydde parasitten øke risikoen for spredning til nye vassdrag, med negative konsekvenser for laksepopulasjonene i de infiserte elvene i uoverskuelig framtid, sier Karlsson.

Fakta: Gyrodactylus salaris i Norge

Etter at parasitten Gyrodactylus salaris, kom til Norge på 70-tallet, spredte den seg til 51 elver og førte til at mange laksebestander ble kritisk truet eller gikk tapt. Dette ble starten på en lang kamp for å utrydde parasitten i Norge. I de fleste tilfeller er giften rotenon brukt som «våpen» mot parasitten, en gift som samtidig tar livet av all fisk i elva. I dag er kampen nær vunnet, etter at gyro er utryddet i 38 elver og ytterligere fem elver behandlet.

 

Les mer: NINA Report 1812. The potential for evolution of resistance to Gyrodactylus salaris in Norwegian Atlantic salmon

Kontakt:

Sten Karlsson, NINA

Geir Bolstad, NINA

Haakon Hansen, VI

Peder Jansen, INAQ

Thomas Moen, AquaGen

Leslie Robert Noble, Nord Universitet

 

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: