Nyheter

 

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning
30. mai 2013 Hvordan var egentlig laksesesongen 2012? Hvordan gikk det med gytebestandsmålet i din elv eller ditt distrikt?
Kunnskap om rovdyrene
27. mai 2013 NJFFs hefteserie om jakt på store rovdyr i revidert utgave 
Hva skjer med laksen etter gjenutsetting?
24. mai 2013

NINA ønsker å finne ut mer om hvordan gjenutsetting påvirker fiskens atferd og overlevelse. Kr 500 i dusør til den som rapporterer om merket fisk. 

Fjelljoen merket og avslørt
24. mai 2013

Ved hjelp av ørsmå lysloggere har forskere avdekket fjelljoens trekkruter: fra Arktis til Afrika. Studien viser at fuglene er avhengige av mer enn bare det arktiske økosystemet. 

Følg fjellrevvalpene på webkamera
23. mai 2013 Hittil i år er det født minst fem valpekull på avlsstasjonen for fjellrev på Oppdal. Følg fjellrevvalpene på webkamera direkte fra hiene. 
Kortnebbgåsa mot nye høyder
16. mai 2013 Bestanden med kortnebbgås er for øyeblikket på vei nordover fra Danmark via Norge til hekkeplassene på Svalbard. Tellinger underveis viser at bestanden fortsetter å øke.
Endelig irskfødte havørnunger
8. mai 2013

For første gang på hundre år har et havørnpar lyktes i å få fram unger i Irland. De etter hvert så berømte ørnene kommer opprinnelig fra Frøya.

Østmarkaulvene fanget på kamera
7. mai 2013

For første gang er ulveparet som har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo blitt fotografert sammen. De unike bildene ble tatt 28.april i år av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ekstremvær stresser naturen i nord
6. mai 2013

Mer ekstremvær og temperatursvingninger om vinteren stresser naturen. Spesielt i nord kan et endret vinterklima få store konsekvenser for vegetasjon og dyr. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: