Nyheter

 

Meld fra om snøugler
27. april 2011

 Observasjoner av snøugle er gull verdt for å kartlegge bestanden, som kanskje er mye mindre enn tidligere antatt.

NINAs klimaforskning i fokus
5. april 2011

I det siste nummeret av det vitenskaplige tidsskriftet Journal of Animal Ecology er en NINA-studie om effekten av is og snø på ørret og røye i norske innsjøer presentert i en egen omtale.

Kåret til Nordens beste foto av truet natur
4. april 2011

Espen Lie Dahls bilde av havørner mellom roterende vindmøller på Smøla vant kategorien ”Truet nordisk natur” i Nordens største naturfotokonkurranse.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: