Nyheter

 

Podkastserie om bærekraft
29. april 2022

Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på i den nye podkastserien om bærekraft.

– Vi finner ting i snøfonner som vi ikke ante eksisterte.
28. april 2022

Norske fjell er full av tidskapsler, der tusenvis av år med menneskelig og økologisk historie er bevart. Nå smelter denne kunnskapen vekk, med mindre vi tar grep.

Fugleinfluensa blant hvitkinngås
27. april 2022

I vinter har det vært et stort utbrudd av fugleinfluensa blant trekkende hvitkinngås. Meld fra til Mattilsynet om du ser syke eller døde gjess.

Kvalitetsnorm for villrein – første klassifisering
25. april 2022

For første gang er det gjort en samlet vurdering av tilstanden i våre største villreinområder. Bare fire av de ti nasjonale villreinområdene tilfredsstiller minstemålet i kvalitetsnormen for villrein.

MARCIS Newsletter n.1 – April 2022
22. april 2022

Read the first MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Jo mer oppdrett, desto større innblanding av oppdrettsgener i villaksen
21. april 2022

Modellering av data fra nær en halv million laks levner liten tvil: Jo mer lakseoppdrett i et område, desto mer genetisk påvirket er villaksen.

Europa leter etter marianøkleblom
13. april 2022

I fjor bidro folkeforskning med nesten 400 000 observasjoner av marianøkleblom. Nå ber forskerne oss om å gå ut og lete etter marianøkleblom igjen!

Minner om vennskap i friluft
8. april 2022

Det er ikke bare storslåtte landskap og adrenalinfylte naturopplevelser som brenner seg fast i minnet til ungdom som driver med organisert friluftsliv.

Ønsker hjelp til å registrere overkjørte amfibier og reptiler
8. april 2022

Har du funnet døde salamandere, frosker eller padder? Eller kanskje en slange? Da kan du hjelpe forskerne med å samle inn viktig kunnskap om amfibier og reptiler.

Skal bruke miljø-DNA for å finne ut hvordan vannkraft påvirker artsmangfold i elver
7. april 2022

Forskerne i HydroCen skal bruke miljø-DNA for å finne ut hvordan ulike former for vannkraft påvirker artene som lever i elva. Målet er å hjelpe vannkraftbransjen med å produsere fornybar energi på en mer bærekraftig måte. 
 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: