Nyheter

 

Oppstandelse for fjellreven lengst nord
27. desember 2023

For seks år siden var fjellreven nærmest utdødd på Varangerhalvøya. I 2023 ble det født rekordmange valper her, 93 fordelt på 13 kull.

God jul
22. desember 2023

NINA ønsker alle ei god jul og et godt nytt år!

Laget dashbord for villreinforvaltning
22. desember 2023

Et nyutviklet dashbord gir brukervennlige kart, figurer og tabeller som oppsummerer forskning om menneskelig påvirkning på villreinen.

Trafikklysene blinker rødt og gult for villreinen
20. desember 2023

Bare halvparten av villreinområdene i Norge oppfyller kvalitetsnormen for hvor god tilstand et villreinområde skal ha. Ekspertgruppa som nå har vurdert samtlige 24 villreinområder er tydelige på hva som er de største utfordringene.

Kunstig intelligens skal sikre god arealbruk
20. desember 2023

Nytenkende offentlig forvaltning, tverrfaglig forskningskompetanse, KI-genererte muligheter og 19 millioner fra Forskningsrådet, det er oppskrifta på hvordan vi kan få en arealbruk som tar hensyn til natur og klima.

Slik kan vi måle helsetilstanden til flere økosystemer
15. desember 2023

Ved å kombinere etablert overvåking, fjernmåling, kunstig intelligens og maskinlæring, har forskere utviklet nye indikatorer for å måle den økologiske tilstanden til naturen.

Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane ved å fjerne turisthytter, stier og veier?
14. desember 2023

Hva bedrer livet mest for villreinen av å fjerne infrastruktur ved Bjørnhollia, Peer Gynt-hytta eller Mysusæter? Nye analyser ga svar på hvilke tiltak som er mest effektive.

Kina henter kompetanse fra NINA
12. desember 2023

Kina har store planer for å ta bedre vare på naturen og redusere utslippene av klimagasser. Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal veilede kineserne i et nytt prosjekt.

Naturen betaler en høy pris per kvadratmeter hytte
7. desember 2023

Hvis du bygger ei hytte på 100 kvadratmeter, kan du påvirke 15 ganger så mye natur. Fortetting og infrastruktur som krever mindre areal må til for å redusere naturinngrepene, anbefaler forskere i ny rapport.

Til topps med vitenskapelige publikasjoner fra hengekøya
28. november 2023

Med hele 26 vitenskapelige publikasjoner på to år, stakk Zander Venter av med NINAs Nåløyepris. Godt lagarbeid og ei hengekøye i marka er gulloppskriften.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk i Trafikklyssystemet
27. november 2023

Produksjonsområdet 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 4, 5, 6 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende syv områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

MARCIS attends the Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts
24. november 2023

Members of the MARCIS team recently presented their research at the CWW held in Šibenik, Croatia.

Haster med tiltak for å redde ferskvannslivet
21. november 2023

Levende organismer i elver, bekker og innsjøer er truet. Ny forskning viser at biologisk mangfold økte i Europa fra slutten av 1960-tallet og frem til 2010. Etter 2010 har forbedringen stoppet opp.

Er det klima for framtidens reindrift?
20. november 2023

Færre simler får kalv, og antall tonn slaktet rein går ned. Klimaendringene betyr trolig tøffere tider for reinen og reindriften.

Skjønner elgen at den blir jaktet på?
14. november 2023

Tidlig på høsten kan du ofte se elgen ute på jordene, men hvor har den gjort av seg nå? Skjønner elgen at det er jakttid? Forsker Erling Solberg svarer i NINA-serien «Spør en naturforsker».

Mellomstore gjedder truer laksesmolten
10. november 2023

Store gjedder vil ha større fisk enn laksesmolt på menyen. Å fiske dem kan likevel forverre situasjonen for laksesmolten i Tanavassdraget.

Velkommen til fagseminaret: Framtida er naturbasert
31. oktober 2023

Har vi nok kunnskap, mangfold og mot til å finne løsninger for natur og klima?

Blir spist levende
24. oktober 2023

Larven skulle bli en vakker sommerfugl en dag, men ble stukket av en parasittveps som la egg inni den. Larven blir istedet spist levende.

Ny kunnskap om teistens næringssøk
24. oktober 2023

Med mål om å finne ut hvilke beiteområder som er viktige for teist (Cepphus grylle) langs kysten har forskere i SEAPOP undersøkt næringssøk og habitatbruk til teist ved tre ulike hekkelokaliteter. Selv om det var ulikheter i beiteadferd og habitatbruk mellom lokalitetene var det én faktor som fremstod som aller viktigst.

Hvordan kan datasimulert fiske hjelpe oss å forvalte sårbare laksebestander?
17. oktober 2023

Med årets rekordlave laksefangster kan det være behov for å innføre strengere regulering av fisket. Men funker det? Det kan vi teste i en datamaskin!

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: