Nyheter

 

Fjellrevsøstre stakk fra Sylan til Byneset
31. mars 2023

Tre eventyrlystne fjellrever ble i løpet av kort tid fanget på Byneset og Værnes i Trøndelag. To av revene fra Kjølifjellet vest for Sylan er søstre, mens den tredje er kusina deres.

Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger
30. mars 2023

Noen ganger kan det være nødvendig å flytte den truede elvemuslingen bort fra leveområdet. NINA har laget en veileder til hvordan det kan gjøres på best mulig måte.

Her kan du se vårt webinar om bjørn og ulv!
30. mars 2023

Onsdag 30. mars sendte vi et rovdyrwebinar med tema vandringer og områdebruk hos ulv og bjørn. Du finner lenke til et opptak av sendingen i saken!

Ny lederduo for NINA i Tromsø
29. mars 2023

NINA satser internasjonalt i Tromsø. Finske Elina Halttunen og kanadiske Amanda Poste er ansatt som forskningssjef og assisterende forskningssjef ved NINAs nordligste avdeling.

Ny studie sammenligner endringer i hekketidspunkt for 51 sjøfuglbestander i Nord-Atlanteren
28. mars 2023

Å gjennomføre en vellykket hekkesesong er essensielt for å føre genene videre, men klimaendringer kan gjøre timingen av hekking mer krevende. Data fra flere lokaliteter SEAPOP overvåker er nå inkludert i en stor studie som undersøker om det er samvariasjon i hvordan sjøfuglene justerer hekkefenologien sin – det vil si hekkingens timing.

Miljødesign av vindkraft ga amerikanske barn suksess i Lego-konkurranse
21. mars 2023

Amerikanske barn har latt seg inspirere av NINAs forskning på svartmaling av rotorblader for å redusere fuglekollisjoner. Det har ført dem til topps i First Lego League.

MARCIS Newsletter n.3 – March 2023
21. mars 2023

Read the third MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Vi søker en engasjert og fremtidsrettet HR-ansvarlig
15. mars 2023

Som HR-ansvarlig vil du lede og koordinere vårt HR- og HMS-arbeid i NINA. 

Naturavtalen skal hjelpe oss å reparere kloden
15. mars 2023

En avtale med 23 mål skal hjelpe verden ut av naturkrisen. Hva betyr Naturavtalen for Norge, og hvordan kan vi bidra?

De med dårlig råd har minst tilgang på natur i Oslo
14. mars 2023

Natur i nærområdet er overraskende ujevnt fordelt i Oslo. De med dårligst råd har minst tilgang til blågrønne lunger og er mest utsatt for luftforurensning.

Elvemusling var blindpassasjer på utsatt ørret
10. mars 2023

Utsetting av ørret har ført til at nye bestander av elvemusling har etablert seg i Oslo og Akershus. Men muslinglarvene som har vært med denne ørreten som blindpassasjer har mindre verneverdi enn stedegne bestander.

På dagtid tilpasset trekkfuglene seg vindturbinene på Guleslettene
7. mars 2023

Etterundersøkelsen bekrefter at det er store mengder trekkfugl som passerer området både vår og høst, men dødeligheten som følge av kollisjoner med turbinene er ikke betydelig. Det er imidlertid ikke et enkeltstående vindkraftverk, men summen av menneskeskapte barrierer langs trekkrutene som vil avgjøre framtida til sårbare arter av trekkfugler.

Reproduksjon reduserer lundenes overlevelse ved høy alder
6. mars 2023

Tilbakegang for bestander med lav ungeproduksjon kan bremses noe av at de voksne lever lenger.

Derfor gyter noen laks flere ganger
2. mars 2023

De fleste laks gyter bare én gang i livet, men de som gjør det flere ganger kan bety mye for å skape livskraftige bestander.

En kalkulator for karbon i torv
2. mars 2023

Bevaring av myr hindrer klimagassutslipp og tap av natur. Med en ny kalkulator kan utbyggere og arealplanleggere beregne hvor mye karbon som ligger lagret i ei myr.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: