Nyheter

 

Redusert jakttrykk gir større gåsefangst
24. februar 2012 I en pågående studie i Nord-Trøndelag fremskaffes kunnskap til lokal jaktforvaltning og internasjonal regulering av Svalbardhekkende kortnebbgås.
Kunnskapsløft for de norske biene
22. februar 2012 Biene har stor økologisk og økonomisk innvirkning på grunn av sin viktige rolle i bestøvning av planter. Nå har flere år med intens kartlegging av de arbeidsomme artene gitt resultater: Så å si alle bieartene i Norge er kartlagt.
Håp for rødlisteartene
13. februar 2012

Mange av rødlisteartene har ukjent utbredelse. En ny NINA-rapport foreslår løsninger for mer treffsikker forvaltning.

 

Ny kunnskap om lakselus
9. februar 2012 Med høy lokal tetthet av oppdrettsanlegg øker smittebelastningen av lakselus, til tross for mer intensive tiltak som leppefisk og medikamenter.
Fant ut hvor krykkjene overvintrer
9. februar 2012 Ved hjelp av ny sporingsteknologi har forskerne funnet ut hvor krykkjene drar om vinteren. Oppdagelsen gir ny innsikt i hvilke leveområder som er viktige for arten.
Har forsket på alkedød
7. februar 2012 Skagerrak er et viktig overvintringsområde for alker, men høsten 2007 var det noe som gikk galt og mange fugler ble funnet døde. Nå er denne uvanlige episoden belyst nærmere.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: