Nyheter

 

NINA Rapport 1000 – et viktig nummer i rekken
31. januar 2014 NINA Rapport er en viktig kommunikasjonskanal for NINA: Nummer 1000 i rekken peker på betydningen av langsiktig miljøovervåking. 
Hva skal mauren hete?
30. januar 2014 NRK Norgesglassets lyttere ble i forrige uke invitert til å bli med å finne et norsk navn til den nyoppdagete maurarten Lasius citrinus. Det kom inn over 300 forslag, hvorav fem nå går videre til finalen.
Ny maurart funnet ved Kongsberg
23. januar 2014 NINA-forskere fant i vår det som senere skulle vise seg å være en helt ny maurart for Norden.
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: