Nyheter

 

Unike dyrebilder fra NINAs viltkamera
30. desember 2014

Vi ønsker en fortsatt god jul, og et vilt nytt år med NINAs viltkamerabilder.

Oppsummerer årets lakselusovervåking
22. desember 2014

Årets resultater fra den nasjonale overvåkingen av lakselus viser at  det meste av laksesmolten langs norskekysten har kommet seg ut av fjordene uten for høye lusebelastninger. I Romsdal og Namsen var laksen noe mer utsatt, spesielt sent utvandrende smolt. Infeksjonsnivået på sjøørret økte utover sommeren og har sannsynligvis skadet mange lokale sjøørretstammer i 2014.

Reinsdyr kan stoppes av vei på julaften
22. desember 2014

Hadde julenissens reinsdyr vært ekte, så er det ikke sikkert at julegavene dine ville kommet fram i år. Ekte reinsdyr kan nemlig ikke fly, og lar seg stoppe av juletrafikken over fjellet.

Rovdyrene er tilbake i Europa
18. desember 2014

De var nesten utryddet, men de store rovdyrene er på vei tilbake til et tett befolket Europa. Deres leveområder har blitt oppstykket og europeerne flere, men rovdyrene synes å ha tilpasset seg sin nye hverdag.

Humlene klatrer oppover i fjellet
17. desember 2014

Fjellhumlene er noen skikkelige tøffinger og kan fly som små kanonkuler gjennom lufta over lange avstander både i sludd og gråvær. Nå er et humlebol funnet rekordhøyt til fjells.

Kongens fortjenstmedalje til Karl Baadsvik
16. desember 2014

Karl Baadsvik har blitt tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt pionerarbeid på flere områder innenfor oppbygging av kunnskapen om norsk natur. 

Villmarkspreget skog har store biologiske verdier
15. desember 2014

En ny studie dokumenterer for første gang at det er store biologiske verdier i villmarkspregede skogområder. Samtidig fjerner regjeringen beskyttelsen av disse områdene og gir offentlig støtte til veibygging i uberørte områder.

Rømt oppdrettslaks i elvene høsten 2013
15. desember 2014

Innslaget av rømt oppdrettslaks i norske elver høsten 2013 var i gjennomsnitt 18 % i 33 elver undersøkt av NINA og Veterinærinstituttet. Dette er blant de høyeste gjennomsnittsverdiene som er registrert på 2000-tallet, men skiller seg ikke signifikant fra de siste årene når de samme elvene er med i testen.

Klimaendringer skaper stress for plantene
9. desember 2014

Meteorologene varsler at vi trolig får en mild vinter i år. Det er dårlig nytt for flere enn skiløperne. 

 Tidlig varsling av rømt oppdrettsfisk er viktig for effektiv utfisking
1. desember 2014

NINA foreslår defor i sin høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet at det etableres et overvåkings- og varslingssystem i sjøen for effektiv utfisking av oppdrettslaksen før den gyter.  

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: