Nyheter

 

Kunnskapsmangler i miljøpolitikken?
24. februar 2011

Kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester holder en høy standard i det europeiske forskningsmiljøet, men kunnskapen finner ikke veien til de viktige politiske beslutningene.

Oljeutslippet kan være kritisk for småkryp i strandsonen
21. februar 2011

Oljeutslippet fra containerskipet «Godafoss» som grunnstøtte utenfor Hvaler på torsdag, kan ha alvorlige konsekvenser for en rekke truete organismer som lever i strandsonen.

Følg gaupas bevegelser på nett
10. februar 2011

Viltkamerabilder av gaupas bevegelser kan følges på ny nettside.

Vårrastende kortnebbgås i Nord-Trøndelag; god fordeling av miljøtilskuddsmidler
4. februar 2011

Vårrastende kortnebbgjess er en utfordring for landbruket, og i Nord-Trøndelag og Nordland kan gårdbrukerne hver vår søke om et miljøtilskudd finansiert av Statens landbruksforvaltning for å dekke noe av det økonomiske tapet. I en ny NINA-rapport utarbeidet av forskere fra NINA og Danmarks Miljøundersøgelser er fordelingen av disse midlene i Nord-Trøndelag evaluert i forhold til en økologisk prioritering.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: