Nyheter

 

Miljø-DNA avslører blindpassasjerer på hageplanter
25. mars 2020

Millioner av blindpassasjerer følger med hageplanter som importeres til Norge. Miljø-DNA gjør det mulig å identifisere flere av de ørsmå skapningene.

Hvordan kan Oslo bruke de store internasjonale klima- og naturrapportene?
23. mars 2020

Hva har egentlig store internasjonale klima- og naturrapporter å si for lokalsamfunn her i Norge? 

NINAs tiltak, arbeid og aktivitet i den pågående koronasituasjonen
19. mars 2020
Myndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av?koronaviruset. NINA følger retningslinjer og oppfordringer, og vil gjøre det vi kan for å begrense spredningen.
Torsken endrer fiskesamfunnet i Barentshavet
17. mars 2020

Torskebestanden kan ha større innvirkning på fiskesamfunnet enn havtemperaturen. Det viser forskning som nylig ble publisert i fagtidsskriftet Global Change Biology

Økende turisme i sårbar arktisk natur
5. mars 2020

Turismen er en stadig viktigere bærebjelke for bosetningen på Svalbard. Samtidig skaper den utfordringer for et sårbart naturmiljø og måten turismen bør forvaltes på.

Antall fjellrev er tredoblet på 12 år
2. mars 2020

Det levde anslagsvis 280 voksne fjellrever i Norge i fjor. Bestanden av voksne fjellrever har dermed tredoblet seg siden 2008.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: