Nyheter

 

Noen færre liker ulven
28. august 2017

NINA har undersøkt nordmenns holdninger til store rovdyr og sammenlignet resultatene med svar fra 2010. Fortsatt er det slik at flertallet enten «liker» eller «liker godt» at det finnes ulv i Norge, men ulven har blitt litt mindre populær. Få er opptatt av hvor den kommer fra.

Lanserer film om skrantesjuke
28. august 2017

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

Eremitten flyttes til åpen soning
25. august 2017

Eremitten er en av Norges sjeldneste biller, og lever kun i asketrær på Tønsberg gamle kirkegård. Billene er dårlige flygere, og greier ikke å spre seg videre på egen hånd. For å sikre eremittens framtid i Norge har forskere flyttet seks individer til eikehagen ved Berg fengsel i Tønsberg.

Paradoksal sammenheng mellom mutasjon og evolusjon
24. august 2017

Små, tilsynelatende ubetydelige mutasjoner viser seg å ha overraskende stor sammenheng med evolusjonen av en art mange millioner av år fram i tid.

Til helga starter villreinjakta
17. august 2017

Søndag går startskuddet for villreinjakta, som mange jegere har planlagt og gledet seg til i lang tid. I år blir jakta spesiell i flere områder fordi det vil være et ekstra fokus på innsamling av prøver for å kartlegge skrantesjuke.

Med fjellrev i skolesekken
14. august 2017

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn lærer om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser i naturen gjennom fjellreven.

Malariamyggen for første gang funnet i Finnmark
11. august 2017

For første gang er det funnet malariamygg så langt nord i Norge som i Finnmark. Fra før er malariamygg bare kjent fra lokaliteter i Sør Norge, nord til og med Oppland. 

#feltliv
9. august 2017

Mye aktivitet i løpet av feltsesongen i NINA – her får du et lite innblikk i forskernes #feltliv.

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade
8. august 2017

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

Bifangst gir ny kunnskap om teisten
3. august 2017

Mageinnholdet til teist som er tatt som bifangst i garnfiske avslører hva som står på menyen.

Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn
1. august 2017

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: