Nyheter

 

Mange ubeskrevne blad blant verdens arter
29. august 2011

Det finnes 8,7 millioner arter på jorda. – Om jeg lever til jeg blir 90 år vil fremdeles bare hver femte art være beskrevet. Frode Ødegaard mener at det må jobbes raskere for å beskrive naturmangfoldet.

 

Skog og biomangfold i skjønn forening?
29. august 2011 Er den artsrike, uberørte skogen vakker, eller er et salig rot. Forskere ved NINA har stilt spørsmål om hvordan vi oppfatter skogen rundt oss.
 
Godt år for snøuglene i nord
26. august 2011

Det store smågnageråret i Norge i 2011 har ført til at snøugla har hatt den beste hekkesesongen i landet siden 1978.

Øyfolkets fortellinger
1. august 2011

”Øya går en … framtid i møte”. Det er de færreste forunt å vite hva framtiden vil bringe. Innbyggerne på  Smøla,  Frøya og Vega  har fått glimt av mulige framtider gjennom scenarioutvikling.

 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: