Nyheter

 

MARCIS Newsletter n.5 – April 2024
15. april 2024

Read the fifth MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

MARCIS attends the Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts
24. november 2023

Members of the MARCIS team recently presented their research at the CWW held in Šibenik, Croatia.

MARCIS Newsletter n.4 – September 2023
27. september 2023

Read the fourth MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Modellering av stressfaktorer for sjøfugl
26. juni 2023

Bruk av agentbaserte modeller (ABM), er et nyttig verktøy for å forutsi virkningene av menneskelige påvirkninger på sjøfugler.

MARCIS Newsletter n.3 – March 2023
21. mars 2023

Read the third MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Nye marine aktiviteter og påvirkning på sjøfugl og trekkfugl
3. februar 2023

Interessen for det økonomiske potensialet i havene øker. Norske farvanns marine aktiviteter kan potensielt være en stressfaktor for sjøfugl og trekkfugl når de krysser havet.

Søker etter fugler på himmelen
12. desember 2022

Radarteknologi for fugleovervåkning er et viktig verktøy for å kunne vurdere potensielle konsekvenser av havvindparker for sjøfugler og trekkfugler.

Velkommen til Emma Jane Critchley
25. oktober 2022

Vi er glade for å ønske Emma Jane Critchley velkommen til MARCIS prosjektet!

MARCIS Newsletter n.2 – October 2022
20. oktober 2022

Read the second MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Velkommen til Lila Buckingham
12. september 2022

Vi er glade for å ønske Lila Buckingham, som startet sin postdoktor ved NINA 1. september, velkommen til MARCIS prosjektet!

Tapt på sjøen? Hvor drar sjøfuglene utenfor hekkesesongen?
16. august 2022

Har du noen gang besøkt en sjøfuglkoloni om høsten eller vinteren? Sammenlignet med den høye aktiviteten vår og sommer, er det da veldig stille. Ingen tegn til lomvi, krykkje og co., kun tomme reir gjenstår. Hvor drar alle disse sjøfuglene etter hekkesesongen?

Ute av syne, men ikke ute av sinn: GPS-sporing av sjøfugl i hekkesesongen
15. juli 2022

I MARCIS-prosjektet ønsker vi å forstå hvordan sjøfugler påvirkes av menneskelige stressfaktorer i marine områder. For å gjøre det, trenger vi kunnskap om hvordan de bruker leveområdene sine. Siden sjøfugler tilbringer mesteparten av livet langt ute på havet, er dette ingen enkel oppgave.

Feltrapport fra Hornøya
14. juni 2022

Ringmerking kan brukes til å bestemme hvordan marine stressfaktorer påvirker sjøfuglenes evne til å overleve.

MARCIS Newsletter n.1 – April 2022
22. april 2022

Read the first MARCIS Newsletter for project progress and highlights.

Forskning og næringsaktører går sammen for å sikre bærekraftig forvaltning av norske havområder
3. mars 2022

Vi legger beslag på stadig større havareal. Behovet for mer energi, mat og økt transport er de tre viktigste årsakene. Et nytt forskningsprosjekt, ledet fra Tromsø, skal hjelpe oss å sikre bærekraftig forvaltning av norske havområder.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: