Nyheter

 

Gjess og gress; hva kan bidra til å redusere gås-landbruk konflikten?
14. mai 2024

Utfordringene med gjess som beiter på landbruksarealer kan være betydelig for mange gårdbrukere. Rett miks av gressfrø kan bøte på skadene.

Med småkreps i verktøykassa kan vi avsløre vannkvaliteten
13. mai 2024

Nytt verktøy bruker dyreplankton til å fortelle om mengden næringsstoffer i vannet.

Milde vintre er dårlig nytt for insektene
2. mai 2024

Mengden av insekter har gått ned i Norge de siste fire årene. Været ser ut til å påvirke insektene, som foretrekker kalde og snørike vintre.

NINA and Hydro Energy team up for biodiversity
30. april 2024

NINA assesses status and implementation gaps of performance standards and no net loss commitments, in relation to energy sector developments in Norway.  

Astrid Raunsgard disputerer med oppgave om villaks
24. april 2024

Hva er årsaken til at laks blir kjønnsmoden på forskjellige tidspunkt? Og hvilke konsekvenser har det? Det har Astrid Raunsgard undersøkt i doktorgradsarbeidet sitt.

Seminar om naturregnskap
22. april 2024

Hva er naturregnskap? Hva skal vi med det? Og hvordan lage naturregnskap? CIENS ved NINA arrangerer seminar om naturregnskap 24. april. Veldig mange er allerede påmeldt, men det er fortsatt mulig å delta digitalt!

Varmere klima gir økte karbonutslipp på tundraen
17. april 2024

Et internasjonalt forskerteam har gjort felteksperimenter på fire kontinenter, for å se hvordan tundraen påvirkes av et varmere klima.

Nationwide mapping of green infrastructure in Norway
16. april 2024

New statistical models map for the first time suitable habitats and their connectivity, now and in the future, for solitary bees, moose and 14 species of trees. An invaluable tool to identify and prioritise areas for conservation and restoration. 

Ja til nytt senter for nyskapende vannkraftforskning
11. april 2024

Ny bruk av vannkraft gir nye utfordringer og behov for nye løsninger. Det skal et stort tverrfaglig lag av forskere og industri forske på i et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). 

Slik kan mer lukket hogst påvirke naturmangfold, karbonlagring og skognæring
9. april 2024

Mer lukket hogst, hvor flere trær får stå igjen, kan være positivt for naturmangfoldet hvis det kombineres med økt hensyn til gamle trær, løvtrær og død ved.

Hvordan går det med eikegullbassen?
8. april 2024

I feller på hule eiker fant forskere flere hundre insektarter. Nå er de spent på å se hvordan det går med eikegullbassen og flere andre rødlistede arter i årene framover. 

Har kartlagt nettverket av egnede leveområder for bier, elg og trær i Norge
8. april 2024

Nye modeller kartlegger for første gang egnede leveområder og korridorer mellom dem for bier, elg og 14 arter av trær. Snart står flere arter for tur! Da vil vi lettere kunne prioritere hvilke områder vi bør bevare eller restaurere i hele Norge.

La oss bruke naturen smartere
8. april 2024

Vi kan ikke velge mellom energi, klima og natur. Det er på tide å finne energiløsninger som ikke forverrer naturkrisa, og det haster.  

Ledige stillinger som forskningsdirektører ved NINA
2. april 2024

Som følge av økt etterspørsel og sterk vekst gjør vi tilpasninger i lederstrukturen, og søker etter fire forskningsdirektører. 

Hvor mange rein spiser en bjørn?
23. mars 2024

Forskerne jakter på svaret, så staten kan gi reineierne en mest mulig korrekt erstatning for tapte dyr.

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet
21. mars 2024

Påska nærmer seg, og for mange betyr det friluftsliv på fjellet. Husk å ta hensyn til villreinen, hvis du ferdes i deres rike.

Hva forteller kosten om villsvinet?
20. mars 2024

Villsvin liker å rote i jorda etter trøfler. Har arten et kosthold som gjør at den slår rot i Norge?

Tause fuglefjell - en fotografisk tidsreise
18. mars 2024

Er vi blitt endringsblinde? Forskerne har sammenlignet gamle og nye bilder av fuglefjell langs kysten, og på disse før/etter-bildene ser vi tydelig de dramatiske endringene.

Lasse Frost Eriksen disputerer med oppgave om lirype
15. mars 2024

Hvordan påvirker klimavariasjon lirypa? Det har Lasse Frost Eriksen studert i doktorgradsarbeidet sitt. Den 19.mars forsvarer han oppgaven sin ved NTNU.

Fuglene vet hvordan det står til i naturen
13. mars 2024

Blir det færre eller flere av de ulike fugleartene, eller er bestandene relativt stabile over tid? Vi trenger din hjelp til å telle dem. 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: